Informacija o pojavu ptičje gripe

Download

Šakal povožen v lovišču LD Brezovica

Gospodar LD Brezovica Stane Čuden, je 16. 8. 2010 obvestil Aleksandra Deklevo z ZGS – OO Postojna (prek njega tudi OZUL Notranjske kamor sodi lovišče LD Brezovica), da je bil dan prej, na cestnem odseku Notranje Gorice – Podpeč (v bližini Ljubljanice oziroma lesnega obrata Hoja), povožen šakal (Canis aureus). Truplo mlade šakalje samice sta si ogledala biologa dr. Boris Kryštufek s Prirodoslovnega muzeja Slovenije in Miha Krofel z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je povoženo žival tudi fotografiral, pregledal in jo začasno odpeljal v zamrzovalni skrinjo v Biološkem središču na Večni poti 111, kjer je truplo ostalo do prevzema zaposlenega iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki ima prednostno pravico glede nadaljnje uporabe. Muzej bo opravil biometrične meritve in nekatere druge analize, nato pa bo vsebina prebavil poslana na Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete, kjer bo opravljena analiza prehrane šakala. Preliminarni pregled trupla je pokazal, da gre za mlajšo samico. Glede na lokacijo povoza, bi lahko šlo za šakala iz ene od dveh družin šakalov, ki so jih zabeležili v okviru popisov šakalov na Ljubljanskem barju v letu 2009 in 2010 (Lovec, april 2009).
To je že drugi povožen šakal v LD Brezovica (spomladi je bil en povožen primerek opažen ob izvozu avtoceste v trnovsko predmestje oz. proti centru mesta Ljubljane, a so ga komunalne službe odstranile še preden so ga uspeli pobrati in zanesljivo potrditi, da gre za to vrsto).
Boris Leskovic
 

Foto: M. Krofel

Foto: M. Krofel

Poplave 2010

Lovski krst

Sajenje remize

Pozdrav lovini

Piknik s kmeti

2010

2010

Parkirišče

Parkirišče

Družabno življenje

Obnova bajerjev