Območje LD Brezovica

OPIS MEJE LOVIŠČA:
Z Velikega vrha (GK; x: 449.020, y: 96.563) na Loškem hribu teče meja po katastrski
meji med k.o. Velika Ligojna in Log proti jugu do ceste Ljubljana Vrhnika in po njej do
odcepa ceste za Bevke in Blatno Brezovico. Tu zavije proti jugu po omenjeni cesti in
teče po njej proti jugu naprej od vsi Bevke dokler cesta južno od osamelca Gradišče
ne zavije proti vzhodu. Od tega ovinka naprej teče meja po Pekovem grabnu do
Ljubljanice (GK; x: 450.611, y: 91.427) in po Ljubljanici dolvodno do izliva Iške, nato
po Iški gorvodno do mostu ceste v Črno Vas. Od tu proti vzhodu po cesti skozi Črno
vas do križišča z Ižansko cesto (GK; x: 462.592, y: 96.807) in po njej do mostu čez
Iščico. Nato dolvodno po Iščici do Ljubljanice in po njej do izliva Malega grabna v
Ljubljanico (GK; x: 462.472, y: 99.397). Naprej teče meja gorvodno po Malem grabnu
do dolgega mostu (GK; x: 458.555, y: 99.166), kjer zavije po Tržaški cesti v smeri
Vrhnike do križišča z avtocestnim izvozom Brezovica (GK; x: 456.540, y: 98.290).Od
tu dalje teče cca 700 m po cesti proti vasi Podsmreka. Tu zavije proti zahodu po
stranskem grebenu do vrha, na močnejši greben (GK; x: 455.990, y: 98.920). Tu
zavije proti severu po grebenu čez Kozarško hosto na vrh Kamenščice. Od tu naprej
teče po grebenu v severozahodni smeri do vrha Gradišča, kjer zavije proti
najzahodnejšem pritoku Krpetovega grabna (GK; x: 454.690, y: 99.890). Temu sledi
dolvodno do zavoja v levo, ko pride na ravnino (GK; x: 454.620, y: 100.343), od tu pa
v severozahodni smeri do ceste Horjul - Dobrova (GK; x: 454.407, y: 100.446), na
katero se priključi v pravokotni smeri. Od odcepa ceste h Korun na Brezju pri Dobrovi
(GK; x: 449.756, y: 98.324) teče meja po cesti Horjul - Dobrova do začetka zaselka
Kanc (GK; x: 454.407, y: 100.446). Naprej teče po cesti proti Horjulu do odcepa ceste
h Korun na Brezju pri Dobrovi (GK; x: 449.756, y: 98.324), kjer zavije prosti jugu po
cesti h korun do mostu čez Horjulko. Nato gorvodno po Horjulki do katastrske meje
med k.o. Zaklanec in Dobrova ter po njej proti jugu na Veliki vrh (GK; x: 449.020, y:
96.563) na Loškem hribu.