Lovne dobe

Divjad je dovoljeno loviti v naslednjih lovnih dobah:


1. srna:

– srnjak, lanščak: od 1. maja do 31. oktobra,
– srna, mladiči obeh spolov: od 1. septembra so 31. decembra,
– mladica: od 1. maja do 31. decembra;
2. navadni jelen:

– jelen: od 16. avgusta do 31. decembra,
– košuta: od 1. septembra do 31. decembra,                                                                                        - teleta obeh spolov: od 1.septembra do 31 januarja
– junica, lanščak: od 1. julija do 31. januarja;
3. divji prašič:

– merjasec: od 1. januarja do 31. decembra,
– svinja: od 1. julija do 31. januarja,
– ozimci in lanščaki obeh spolov: od 1. januarja do 31. decembra;
4. poljski zajec:

– od 1. oktobra do 15. decembra;
5. kuna belica, kuna zlatica:

– od 1. novembra do 28. februarja;
6. jazbec:

– od 1. avgusta do 31. decembra;
7. lisica:

– od 1. julija do 15. marca;
8. rakunasti pes:

– od 1. avgusta do 31. marca;

9. šakal

od 1.julija do 15. marca
10. navadni polh:

– od 1. oktobra do 30. novembra;
11. pižmovka:

– od 1. januarja do 31. decembra;
11. nutrija:

– od 1. januarja do 31. decembra;
12. fazan:

– od 1. septembra do 28 februarja;
13. poljska jerebica (gojena):

– od 1. septembra do 15. novembra;
14. raca mlakarica:

– od 1. septembra do 15. januarja;
15. šoja:

– od 1. avgusta do 28. februarja;
16. sraka:

– od 1. avgusta do 28. februarja;
17. siva vrana:

– od 1. avgusta do 28. februarja.

 

vir: Uradni list Republike Slovenije, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004101&stevilka=4348 in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovskih dob Uradni list RS št. 81/2014

Download