Lovska družina Brezovica

Lovska družina (LD) Brezovica v današnjem obsegu je nastala z združitvijo LD Brezovica in LD Vič. Z združitvijo je bila LD Vič ukinjena, ker je imela po novem zakonu premajhno površino, da bi lahko samostojno obstajala. LD Brezovica danes gospodari z loviščem velikim prek 7.000 ha in šteje 78 članov.

V lasti LD je skoraj 3 ha obdelovalnih površin, prek 5 hektarjev kmetijskih površin pa ima LD v najemu. To so predvsem krmne njive za prehrano divjadi in njive, na katerih pridelujemo koruzo za zimsko krmljenje. Manjši del je pogozden in zaraščen ter je zimsko pribežališče in skrivališče divjadi (remiza).

Leta 1989 smo skromno zgrajeno lovsko kočo v Vokah z lastnim delom in prispevki članov prostorsko in funkcijsko povsem obnovili. Danes je to naša osrednja točka za druženje, sestanke in druge naše dejavnosti. Tu je tudi sedež naše lovske družine, potem ko smo za objekt pridobili gradbeno dovoljenje. V koči je moderno urejena hladilnica za uplenjeno divjad, pisarna in večnamenska dvorana

Na cesti v Legarico imamo manjšo leseno kočo nekdanje lovske družine Vič, ki je prav tako namenjena srečevanju lovcev v lovišču. Med pomembnejše lovske naprave sodi tudi kozolec doplar z zaprtim podstrešjem. Zgrajen je bil leta 1994 na zemljišču v lasti LD. Kozolec uporabljamo za pripravo in shranjevanje krme, predvsem koruze, za shranjevanje orodja, objekt pa uporabljamo tudi za lovske in kinološke aktivnosti. V neposredni bližini kozolca imamo manjši objekt, ki je združen z izpustom (oboro) za fazane v velikosti 50 krat 10 metrov in je namenjen vzreji fazanjih kebčkov. Tu imamo tudi več umetno zgrajenih bajerjev v katerih vzgajamo race mlakarice, ki to področje ne zapuščajo skozi vse leto.Pomembne naprave v lovišču so tudi lovske preže, solnice in krmišča, katerih število pa se z leti spreminja.

Lovska družina je leta 2016 praznovala 70-letnico gojitve in gospodarjenja z divjadjo na tem območju.

Naziv društva: LOVSKA DRUŽINA BREZOVICA
Naslov: Podplešivica 2
1357 Notranje Gorice

EMŠO: 5238170
Davčna št.:68992955

IBAN: SI56 0202 7001 7993 506  NLB poslovalnica Vrhnika

Mail: ldbrezovica@gmail.com
 


 

 

 

Download